Home / Mutiara Salaf / Sebab Rusaknya Anak Perempuan

Sebab Rusaknya Anak Perempuan

As-Syaikh Al-Alamah Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan hafidzahullah berkata:

“Maka sebab rusaknya anak perempuan adalah dari arah para ayah dan ibu, kalau sekiranya mereka mendidik anak perempuan dengan pendidikan di atas rasa malu, menjaga kehormatan, dan kemuliaan, kemudian mereka menjaganya maka tentulah anak tersebut akan menjadi sebuah anggota ( masyarakat ) yang shaleh di masyarakat, dan masyarakat tidak akan menjadi baik tanpanya.”

( Syarah Kitab Al-Kabair, hal. 140 )


Check Also

Ilustrasi Kumpulan Kitab

Pentingnya Belajar Ilmu Tauhid

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah berkata: “Sesungguhnya ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *