Home / Mutiara Salaf / Sebab Rusaknya Anak Perempuan

Sebab Rusaknya Anak Perempuan

As-Syaikh Al-Alamah Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan hafidzahullah berkata:

“Maka sebab rusaknya anak perempuan adalah dari arah para ayah dan ibu, kalau sekiranya mereka mendidik anak perempuan dengan pendidikan di atas rasa malu, menjaga kehormatan, dan kemuliaan, kemudian mereka menjaganya maka tentulah anak tersebut akan menjadi sebuah anggota ( masyarakat ) yang shaleh di masyarakat, dan masyarakat tidak akan menjadi baik tanpanya.”

( Syarah Kitab Al-Kabair, hal. 140 )


Check Also

Nasehat yang Baik

Sufyan bin Uyainah berkata: Para ulama dahulu biasa saling menasihati satu sama lain dengan kata-kata …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *